Οδηγίες για την σωστή απόψυξη των τροφίμων και κρέατος

Πως να αποψύξεις με ασφάλεια τρόφιμα και κρέας

Η κατάψυξη είναι μέθοδος συντήρησης που διατηρεί το προϊόν αμετάβλητο στα θρεπτικά συστατικά και την γευστικότητα του. Ένα κατεψυγμένο προϊόν για να παραμείνει ποιoτικό θα πρέπει να είναι σωστή η αλυσίδα απόψυξής του.

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες συμβουλες και οδηγίες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων για τη σωστή απόψυξη των τροφίμων.

Οδηγίες για την σωστή απόψυξη των τροφίμων και κρέατος

  • Ελέγχετε την θερμοκρασία απόψυξης. Αποψύχετε τα τρόφιμα σε ψυγεία θερμοκρασίας 2-5 °C ή άφθονο, τρεχούμενο νερό θερμοκρασίας μικρότερης των 21 °C. Μην αποψύχετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου. Ποτέ μην αποψύχετε τρόφιμα με ζεστό νερό.
  • Ακολουθείτε τις οδηγίες απόψυξης του παρασκευαστή των τροφίμων. Χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων για την απόψυξη, μόνον εφόσον υπάρχουν σχετικές οδηγίες από τον παρασκευαστή
  • Οργανώνετε σωστά την εργασία σας ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την απόψυξη των υλικών που χρειάζεστε
  • Μην μαγειρεύετε απευθείας μεγάλα τεμάχια κρέατος ή πουλερικά τα οποία δεν έχουν ξεπαγώσει πλήρως.
  • Χρησιμοποιείτε ξεχωριστούς χώρους για την απόψυξη των νωπών κρεάτων/ πουλερικών.
  • Προσοχή στις επιμολύνσεις! Όταν αποψύχετε τις καταψυγμένες πρώτες ύλες στο ψυγείο (1 °C έως 5 °C), τοποθετείστε τις σε κατάλληλα δοχεία Ξεπαγώνετε τα τρόφιμα μέσα σε περιέκτες, και τοποθετήστε τους στα κάτω ράφια, ώστε τα υγρά τους να μην στάζουν και μολύνουν τα άλλα τρόφιμα.
  • Χρησιμοποιείτε αμέσως ή τοποθετήστε στο ψυγείο τα τρόφιμα που αποψύχθηκαν.
  • Ποτέ μην καταψύχετε ξανά τρόφιμα τα οποία έχουν αποψυχθεί.
  • Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τακτικά τους χώρους απόψυξης.

Ειδικά για τα κατεψυγμένα κομμάτια κρέατος, για να αποψυχθούν ομοιόμορφα είναι επιτακτική ανάγκη να αποψυχθούν στη θερμοκρασία συντήρησης και όχι δωματίου, γιατί αυτό θα επιφέρει κάποια υποβάθμιση της ποιότητας, καθώς θα έχουμε μεγάλη απώλεια των υγρών του κρέατος. Το ίδιο ισχύει και για τον κατεψυγμένο κιμά.